SOCIÁLNÍ SÍTĚ

Monitoring aktuálních informací a webových zdrojů týkajících se "Sociálních sítí". Weblog je součástí informačního portálu AKA-MONITOR, www.akamonitor.cz, spravovaného doc. A. Katolickým. Stránka obsahuje vlastní texty a zejména stručně komentované odkazy na pozoruhodné české a anglické zdroje v literatuře, v časopisech a na webu. Využijte možnosti nastavení RSS čtečky k automatickému sledování aktualizace obsahu weblogu.

My Photo
Name:
Location: Plzeň, Czechia

Internetový publicista provozující AKA-MONITOR ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz,.

6.11.10

Computerworld 19/10

www.cw.cz

Vývoj bezpečných webových aplikací

Sociální web -věc ve vývoji

Business Intelligence s dohledem

Modernizace infrastrutkury pro zálohování dat

Gardner: nová hype křivka životní cykly technologií

Příloha: Informatika v malých a středních podnicích

(Bonus aka) IT školní v Česku - zájem stále roste