SOCIÁLNÍ SÍTĚ

Monitoring aktuálních informací a webových zdrojů týkajících se "Sociálních sítí". Weblog je součástí informačního portálu AKA-MONITOR, www.akamonitor.cz, spravovaného doc. A. Katolickým. Stránka obsahuje vlastní texty a zejména stručně komentované odkazy na pozoruhodné české a anglické zdroje v literatuře, v časopisech a na webu. Využijte možnosti nastavení RSS čtečky k automatickému sledování aktualizace obsahu weblogu.

My Photo
Name:
Location: Plzeň, Czechia

Internetový publicista provozující AKA-MONITOR ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz,.

11.7.10

Poker - Anglické a německé texty - co s nimi?

Řada návštěvníků tohoto weblogu se podivuje nad
četností citatů z originálních ( anglických či
německých ) zdrojů a nad odkazy na zahraniční zdroje.
Důvody, proč je podíl odkazů na zahraniční zdroje
takový, jako je,
jsou 3:
- české zdroje jsou snadno dostupné přes kterýkoliv
vyhledávač a většina zájemců o poker je zná,
- zahraničních zdrojů je mnohem více, jejich obsah
je častěji aktualizován, jejich vyhledání na webu
je přece jen o něco málo obtížnější,
- a co považuji za nejdůležitější,
kvalita Translate
(překladatelské) funkce Googlu
je den ze dne lepší
a dostupnější, takže není žádný problem získat
kvalitní český překlad v podstatě jakéhokoliv textu.

Všechny mé weblogy jsou jakýmsi
"protokolem" mého
studia
různých témat. Nejinak je tomu i v případě
weblogu věnovaného Texas Holdem Pokeru. Jelikož na
webu nacházím cenné zdroje v různých jazykových
podáních, snažím se vám je přiblížit v podobě, jak
mi to časové možnosti dovolují.
Vynasnažím se, aby vám kvalitní obsah weblogu nahradil
námahu spojenou s jeho případnou konverzí do českého
jazyka. Stále ještě pracuji na svém textu, který
bude věnován
Systémovému pohledu na hru Texas Holdem
Poker a je připravován s cílem usnadnit objektivní
hodnocení této pozoruhodné hry
.
doc. Arnošt Katolický
Poker Texas Hold'em na AKA MONITORu
http://poker.akamonitor.cz
About AKA MONITOR (in english)
www.akamonitor.cz/ENG-akamonitor-inzerat.pdf