SOCIÁLNÍ SÍTĚ

Monitoring aktuálních informací a webových zdrojů týkajících se "Sociálních sítí". Weblog je součástí informačního portálu AKA-MONITOR, www.akamonitor.cz, spravovaného doc. A. Katolickým. Stránka obsahuje vlastní texty a zejména stručně komentované odkazy na pozoruhodné české a anglické zdroje v literatuře, v časopisech a na webu. Využijte možnosti nastavení RSS čtečky k automatickému sledování aktualizace obsahu weblogu.

My Photo
Name:
Location: Plzeň, Czechia

Internetový publicista provozující AKA-MONITOR ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz,.

13.6.09

Verified Twitter Account

Ověřený účet na Twitteru.
To, že se na internetu množí případy, kdy se někdo za někoho
vydává, je jedna z nepříjemných stránek internetu. Se vznikem
sociálních sítí, se tyto případy ještě více rozmnožily. Jako první
se této neřesti pokouší čelit tým Twitteru, který experimentuje
s ověřováním indentity majitele účtu. Více se o tomto kroku
dozvíte v angličtině na adrese:
http://twitter.com/help/verified
Zájemce o získání ověřeného účtu musí vyplnitz dotazník, který
umožňuje týmu Twitteru identitu ověřit. Já jsem například uvedl
odkaz na domovskou stránku svého portálu a odkaz na stránku
na univerzitě.
Jestli dojde či nedojde k ověření, nezáleží jenom na kvalitě
podkladů poskytnutých týmu Twitteru. Twitter informuje, že
nedokáže ověřit každou žádost. Začal s ověřováním účtů
u veřejně známých osobností z kultury, vědy a businessu.
V případě ověření dojde k umístění symbolu v pravém rohu
stránky s profilem. Symbol je doplněn slovy "Verified account".
Označení je provedeno i u jména v sekci "Find People".
Na výše uvedené  adrese je ukázka označení účtu.
Uvidíme, zda tento odvážný a náročný krokm Twitteru pomůže
snížit výskyt krádeží identity na indentity alespoň v oblasti
sociálních sítí a zda budou krok Twitteru následovat další
sítě. Vzhledem k vysokým počtům užitelů účtů některých
sítí, to nebude nic snadného. Otázkou take je, zda se opět
nenajde cesta jak tento krok obejít.
A. Katolický  http://twitter.com/akamonitor