SOCIÁLNÍ SÍTĚ

Monitoring aktuálních informací a webových zdrojů týkajících se "Sociálních sítí". Weblog je součástí informačního portálu AKA-MONITOR, www.akamonitor.cz, spravovaného doc. A. Katolickým. Stránka obsahuje vlastní texty a zejména stručně komentované odkazy na pozoruhodné české a anglické zdroje v literatuře, v časopisech a na webu. Využijte možnosti nastavení RSS čtečky k automatickému sledování aktualizace obsahu weblogu.

My Photo
Name:
Location: Plzeň, Czechia

Internetový publicista provozující AKA-MONITOR ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz,.

10.5.09

Zajímavý článek věnovaný uplatnění Twitteru v knihovnictví (DE)

Twitter in Bibliotheken. Adlib Information Systems. Entdeckungsressourcen. Entdeckungsaufgaben.
Adresa:
http://tinyurl.com/ca438y. Další zprávy na adresách:
http://twitter.com/akamonitor
www.akamonitor.cz/twitter-aka.htm
Arnošt Katolický