SOCIÁLNÍ SÍTĚ

Monitoring aktuálních informací a webových zdrojů týkajících se "Sociálních sítí". Weblog je součástí informačního portálu AKA-MONITOR, www.akamonitor.cz, spravovaného doc. A. Katolickým. Stránka obsahuje vlastní texty a zejména stručně komentované odkazy na pozoruhodné české a anglické zdroje v literatuře, v časopisech a na webu. Využijte možnosti nastavení RSS čtečky k automatickému sledování aktualizace obsahu weblogu.

My Photo
Name:
Location: Plzeň, Czechia

Internetový publicista provozující AKA-MONITOR ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz,.

10.2.09

VYUŽITÍ KONCEPTU SOCIÁLNÍCH SÍTÍ PRO POTŘEBY TVORBY PLÁNU ROZVOJE MĚSTA

Na portálu "agris" - agrárním www portálu opublikovali text Tomáše Martince s výše uvedeným zaměřením. Cituji z abstraktu:
"Cílem tohoto příspěvku je postihnout koncept sociálních sítí a najít jeho využití pro potřeby tvorby plánu rozvoje města. V příspěvku je nejdříve popsán koncept sociálních sítí, dále je uveden vývoj koncepce sociálních sítí v čase a podán přehled o základním pojmovém aparátu analýzy sociálních sítí. V závěru příspěvku autor popisuje možné způsoby praktického využití konceptu sociálních sítí."
Text najdete na adrese:
http://www.agris.cz/etc/textforwarder.php?iType=2&iId=137593&PHPSESSID=3e.mkol.pdf