SOCIÁLNÍ SÍTĚ

Monitoring aktuálních informací a webových zdrojů týkajících se "Sociálních sítí". Weblog je součástí informačního portálu AKA-MONITOR, www.akamonitor.cz, spravovaného doc. A. Katolickým. Stránka obsahuje vlastní texty a zejména stručně komentované odkazy na pozoruhodné české a anglické zdroje v literatuře, v časopisech a na webu. Využijte možnosti nastavení RSS čtečky k automatickému sledování aktualizace obsahu weblogu.

My Photo
Name:
Location: Plzeň, Czechia

Internetový publicista provozující AKA-MONITOR ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz,.

11.2.09

Spotřebitelské komunity

"Zákazníci si o vašich produktech povídají, rozhodují se podle doporučení ostatních a mají občas výborné nápady. Naslouchejte svým zákazníkům prostřednictvím privátní komunity."
Těmito slovy uvádí firma "elevator - internet services" nabídku své podpory vytváření privátních spotřebitelských komunit. Najdete zde odpověď na otázku: kdo může využít privátní komunitu?
Stránka s informacemi má adresu:
http://www.elevator.cz/cs/sluzby/komunitni-portaly-socialni-site/privatni-komunity?gclid=CLja2vur1JgCFQsJ3wodWhDt1Q