SOCIÁLNÍ SÍTĚ

Monitoring aktuálních informací a webových zdrojů týkajících se "Sociálních sítí". Weblog je součástí informačního portálu AKA-MONITOR, www.akamonitor.cz, spravovaného doc. A. Katolickým. Stránka obsahuje vlastní texty a zejména stručně komentované odkazy na pozoruhodné české a anglické zdroje v literatuře, v časopisech a na webu. Využijte možnosti nastavení RSS čtečky k automatickému sledování aktualizace obsahu weblogu.

My Photo
Name:
Location: Plzeň, Czechia

Internetový publicista provozující AKA-MONITOR ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz,.

10.2.09

The risk of online social networking ( ENG )

Otázkami rizika spojeného se sociálními sítěmi v zaměstnání, se zabývá článek nazvaný: "Social networking risk: Managing the inevitable"
Cituji vybrané části z článku:
"We’re all familiar with the attacks against sites like Facebook.  However, focus on these breaches of privacy tends to move our attention from a more insidious potential use of these sites–social engineering activities."
"Most users of social networks don’t intentionally provide useful information to cybercriminals However, to initiate new friendships with people they’ve never met requires establishing trust outside the normal context of traditional relationship building—one-on-one personal contact".
Na závěr doporučuje autor dvě opatření:
"However, there are still things you can do, in addition to basic security controls, to mitigate risk, including:
1.Block use of public social networking sites from the office is my strongest recommendation.  This will help protect your data or social engineered information, about your company or network, from finding its way directly from the employee’s desk or your network, to either a social networking site or a friend met at such a site. 
2.Implement DLP (data leakage prevention).  Know where and how your data is moving.  If an online ‘friend’ of one of your employees happens to gain access because of sharing activities, you will be able to block data loss or at least know it’s happening." 
Článek najdete na adrese: