SOCIÁLNÍ SÍTĚ

Monitoring aktuálních informací a webových zdrojů týkajících se "Sociálních sítí". Weblog je součástí informačního portálu AKA-MONITOR, www.akamonitor.cz, spravovaného doc. A. Katolickým. Stránka obsahuje vlastní texty a zejména stručně komentované odkazy na pozoruhodné české a anglické zdroje v literatuře, v časopisech a na webu. Využijte možnosti nastavení RSS čtečky k automatickému sledování aktualizace obsahu weblogu.

My Photo
Name:
Location: Plzeň, Czechia

Internetový publicista provozující AKA-MONITOR ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz,.

10.2.09

Portál"Podnikatel.cz" a sociální sítě

Na portálu najdete článek s názvem: "Chytili jsme se na lep sociálních sítí, co bude dál?"
Vysvětluje vztah portálu k soc. sítím a na závěr píše: "Co si slibujeme? I když některá média mohou v rámci obou služeb usilovat o lepší propagaci, my se chceme zaměřit na získávání námětů pro náš obsah." Text článku najdete na adrese:
http://www.podnikatel.cz/clanky/chytili-jsme-se-na-lep-socialnich-siti-co-bu
de-dal/