SOCIÁLNÍ SÍTĚ

Monitoring aktuálních informací a webových zdrojů týkajících se "Sociálních sítí". Weblog je součástí informačního portálu AKA-MONITOR, www.akamonitor.cz, spravovaného doc. A. Katolickým. Stránka obsahuje vlastní texty a zejména stručně komentované odkazy na pozoruhodné české a anglické zdroje v literatuře, v časopisech a na webu. Využijte možnosti nastavení RSS čtečky k automatickému sledování aktualizace obsahu weblogu.

My Photo
Name:
Location: Plzeň, Czechia

Internetový publicista provozující AKA-MONITOR ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz,.

10.2.09

Broadband, sociální sítě a krize

Včera opublikoval server LUPA článek Jiřího Peterky na téma:
"Stalo se: broadband a sociální sítě proti krizi"
Cituji z úvodu: "Krizi, která už doléhá i na Evropu, chce Evropská
komise řešit (mimo jiné) i napumpováním jedné miliardy EUR do
rozvoje broadbandu na venkově. Sází také na sociální sítě, které
prý již dospěly do stádia, kdy je mohou úspěšně využívat i firmy.
Očekává ale, že provozovatelé sociálních sítí dobrovolně přistoupí
na určité zásady samoregulace, hlavně vůči mladistvým. "
Celý článek najdete na adrese:
http://www.lupa.cz/clanky/stalo-se-broadband-a-socialni-site-proti-krizi/