SOCIÁLNÍ SÍTĚ

Monitoring aktuálních informací a webových zdrojů týkajících se "Sociálních sítí". Weblog je součástí informačního portálu AKA-MONITOR, www.akamonitor.cz, spravovaného doc. A. Katolickým. Stránka obsahuje vlastní texty a zejména stručně komentované odkazy na pozoruhodné české a anglické zdroje v literatuře, v časopisech a na webu. Využijte možnosti nastavení RSS čtečky k automatickému sledování aktualizace obsahu weblogu.

My Photo
Name:
Location: Plzeň, Czechia

Internetový publicista provozující AKA-MONITOR ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz,.

11.2.09

Spotřebitelské komunity

"Zákazníci si o vašich produktech povídají, rozhodují se podle doporučení ostatních a mají občas výborné nápady. Naslouchejte svým zákazníkům prostřednictvím privátní komunity."
Těmito slovy uvádí firma "elevator - internet services" nabídku své podpory vytváření privátních spotřebitelských komunit. Najdete zde odpověď na otázku: kdo může využít privátní komunitu?
Stránka s informacemi má adresu:
http://www.elevator.cz/cs/sluzby/komunitni-portaly-socialni-site/privatni-komunity?gclid=CLja2vur1JgCFQsJ3wodWhDt1Q

Sociální sítě módní téma v současném marketingu?

Pod názvem "Sociální sítě jako mesiáš brandu a budgetu?" nacházíme na níže uvedené adrese ke stažení doc. soubor s tímto úvodem: "Jak prohlásil Jan Václav Čep, majitel agentury Dignity a portálu Tiscali, zatímco minulý rok všichni mluvili o komunitách, letos je v marketingu módní téma sociální sítě. Všichni se tak baví o jejich komerčním využití, konkrétních případů je ovšem jak šafránu."
Cituji z textu:
"Podle Adama Javůrka, známého internetového žurnalisty a popularizátora sociálních sítí 93% uživatelů sociálních sítí očekává od firem, že je budou užívat. Z toho 43% chce, aby jim tam firma poradila, 41% uživatelů si přeje, aby firma zjišťovala zpětnou vazbu a 25% lidí si přeje, aby sociální sítě firma využila jako prodejní kanál. Zájem by tedy zřejmě byl, problém je, že
firmy se chovají při využívání sociálních sítí většinou jak slon v porcelánu. V sociálních sítích je totiž nejdůležitějším parametrem zajímavé téma. Máte-li o čem mluvit, je to funkční. Nikdo Vás nebude obdivovat za to, že vaše značka nebo produkt je v nějaké té síti zapojený. Proto nejste ani modernější ani více sexy, naopak se většina firem diskredituje jako starý obtloustlý plešatý pán, který jde na diskotéku patnáctiletých pubescentů."
Celý text najdete na adrese:
www.jindrisek.com/clanky/2008/strategie_sociálni-site-jako-mesias-brandu-a-budgetu_bo-tj.doc

10.2.09

Sociální sítě z trochu jiného úhlu pohledu

Na webu jsem našel pdf soubor obsahující přednášku Jiřího Jelínka ( VŠE v Praze ) na konferenci INFORUM 2008, na téma "Odhalování tématických sociálních sítí s pomocí WWW".
Cituji z textu, který je k nalezení na níže uvedené adrese.
"Sociální sítě a jejich detekce a tvorba patří k velmi aktuálním tématům současnosti. Jejich praktické uţití je velmi rozmanité, jednou z mnoha možností je i identifikace významných jedinců a především úzce spolupracujících odborných týmů v různých oblastech vědy a výzkumu.
Pro odhalení tématické sociální sítě je potřeba získat dostatek vstupních dat, přičemţ jako ideální a obsáhlý zdroj se zde nabízí WWW. Efektivní vyuţití informací dostupných na WWW však není zcela jednoduché. Jiţ identifikace vlastních jmen osob je dosti komplikovaná. Podobně obtíţné je
jednoznačně identifikovat osoby a vyhledat jejich vzájemné vazby či vztahy, na základě kterých pak lze vytvořit příslušnou sociální síť. Pouţitelnost získaných výstupů je však značná. Mohly by výrazně pomoci při orientaci "kdo je kdo" v dané oblasti a při odborné práci by umoţnily soustředit se na informace "od pramene".
V rámci příspěvku je prezentován jak současný stav v oblasti detekce tématických sociálních sítí, tak zejména postupy identifikace těchto sítí s vyuţitím analýzy výstupů webových vyhledávacích systémů. Hlavním cílem je ukázat metody prakticky pouţitelné pro pokud moţno automatickou identifikaci a následnou vizualizaci odborných vazeb mezi jednotlivci. Kromě výše uvedených metod je prezentováno i z nich vycházející praktické řešení a výsledky získané jeho testováním v praxi.
Text najdete na adrese:
http://www.inforum.sk/pdf/2008/jelinek-jiri-cze.pdf

The risk of online social networking ( ENG )

Otázkami rizika spojeného se sociálními sítěmi v zaměstnání, se zabývá článek nazvaný: "Social networking risk: Managing the inevitable"
Cituji vybrané části z článku:
"We’re all familiar with the attacks against sites like Facebook.  However, focus on these breaches of privacy tends to move our attention from a more insidious potential use of these sites–social engineering activities."
"Most users of social networks don’t intentionally provide useful information to cybercriminals However, to initiate new friendships with people they’ve never met requires establishing trust outside the normal context of traditional relationship building—one-on-one personal contact".
Na závěr doporučuje autor dvě opatření:
"However, there are still things you can do, in addition to basic security controls, to mitigate risk, including:
1.Block use of public social networking sites from the office is my strongest recommendation.  This will help protect your data or social engineered information, about your company or network, from finding its way directly from the employee’s desk or your network, to either a social networking site or a friend met at such a site. 
2.Implement DLP (data leakage prevention).  Know where and how your data is moving.  If an online ‘friend’ of one of your employees happens to gain access because of sharing activities, you will be able to block data loss or at least know it’s happening." 
Článek najdete na adrese:

Nemusí uškodit podívat se kousek nazpět

V únoru 2006, tedy před 3 léty opublikoval známý autor Jiří Donát článek na téma "Sociální sítě - cesta ke strukturovanému internetu?" Jak si na tuto otázku tehdy sám odpověděl se dočtete na adrese:
http://www.lupa.cz/clanky/socialni-site-cesta-ke-strukturovanejsimu-internetu/
Stačily 3 roky a sociální sítě dospěly. Jak by asi na uvedenou otázku odpověděl autor dnes?

VYUŽITÍ KONCEPTU SOCIÁLNÍCH SÍTÍ PRO POTŘEBY TVORBY PLÁNU ROZVOJE MĚSTA

Na portálu "agris" - agrárním www portálu opublikovali text Tomáše Martince s výše uvedeným zaměřením. Cituji z abstraktu:
"Cílem tohoto příspěvku je postihnout koncept sociálních sítí a najít jeho využití pro potřeby tvorby plánu rozvoje města. V příspěvku je nejdříve popsán koncept sociálních sítí, dále je uveden vývoj koncepce sociálních sítí v čase a podán přehled o základním pojmovém aparátu analýzy sociálních sítí. V závěru příspěvku autor popisuje možné způsoby praktického využití konceptu sociálních sítí."
Text najdete na adrese:
http://www.agris.cz/etc/textforwarder.php?iType=2&iId=137593&PHPSESSID=3e.mkol.pdf

Vlastní sociální síť ?

Na webu existuje několik možností tvorby vlastní sociální sítě on-line.
Jednou z nich je nabídka na adrese http://www.socialgo.com/

Přístup do sociální sítě z mobilu?

"Nokia chce usnadnit přístup na Facebook z mobilů". Pod tímto názvem
opublikoval server iDNES.cz v září 2008 zajímavý článek. Najdete ho na
adrese:
http://mobil.idnes.cz/nokia-chce-usnadnit-pristup-na-facebook-z-mobilu-fu1-/
mob_tech.asp?c=A080909_145313_mob_tech_jm

Seznam sociálních sítí v encyklopedii Wikipedia

List of social networking websites
Seznam sociálních sítí v encyklopedii WIKIPEDIA najdete na adrese:
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_social_networking_websites
tabulka obsahuje jméno sítě, popis, počet registrovaných uživatelů,
registraci a hodnocení "Global Alexa Page Rating". Pod tabulkou je
vyčerpávající seznam živých odkazů na webové stránky jednotlivých sítí.

Krátké video o sociálních sítích v angličtině

V blogu s názvem "Commoncraft" je zpřístupněno video nazvané "Video: Social Media in Plain English". Během 5-ti minut se pokouší vysvětlit možný přínos sociálních sítí. Najdete ho na adrese: http://www.commoncraft.com/socialmedia

Evropská komise a sociální sítě

Server "MÉDIAtýden.cz" publikuje informace o varování, které přichází z
Evropské komise. Cituji z úvodu článku: "Evropská komise varuje před nebezpečími, která se skrývají za sociálními sítěmi, zejména za Facebookem. S výstrahou přišel komisař Jacques Barrot, který je zároveň viceprezidentem evropského orgánu a má v ní na starosti oblast spravedlnosti a bezpečnosti."
Celý text najdete na adrese:
http://www.tyden.cz/rubriky/media/internet/evropska-komise-varuje-pred-socia
lnimi-sitemi_102677.html

Portál"Podnikatel.cz" a sociální sítě

Na portálu najdete článek s názvem: "Chytili jsme se na lep sociálních sítí, co bude dál?"
Vysvětluje vztah portálu k soc. sítím a na závěr píše: "Co si slibujeme? I když některá média mohou v rámci obou služeb usilovat o lepší propagaci, my se chceme zaměřit na získávání námětů pro náš obsah." Text článku najdete na adrese:
http://www.podnikatel.cz/clanky/chytili-jsme-se-na-lep-socialnich-siti-co-bu
de-dal/

Stručná charakteristika vybraných sociálních sítí

Najdete ji na portálu "Sociální sítě.cz" na adrese:
http://socialnisite.cz/
Tamtéž najdete několik odkazú na další zdroje.

Proč jsou sociální sítě populární

Před půl rokem opublikoval server Digitálně.cz článek na téma:
"Popularita sociálních sítí ve světě".
Článek se věnuje popularitě 12-ti soc. sítí na které odkazuje Google.
Najdete ho na adrese:
http://digitalne.stahuj.centrum.cz/popularita-socialnich-siti-ve-svete/

Broadband, sociální sítě a krize

Včera opublikoval server LUPA článek Jiřího Peterky na téma:
"Stalo se: broadband a sociální sítě proti krizi"
Cituji z úvodu: "Krizi, která už doléhá i na Evropu, chce Evropská
komise řešit (mimo jiné) i napumpováním jedné miliardy EUR do
rozvoje broadbandu na venkově. Sází také na sociální sítě, které
prý již dospěly do stádia, kdy je mohou úspěšně využívat i firmy.
Očekává ale, že provozovatelé sociálních sítí dobrovolně přistoupí
na určité zásady samoregulace, hlavně vůči mladistvým. "
Celý článek najdete na adrese:
http://www.lupa.cz/clanky/stalo-se-broadband-a-socialni-site-proti-krizi/

9.2.09

Facebook versus OpenSocial - kdo s koho?

Na portálu Digitálně.cz najdete půl roku starý zajímavý text Jana Horna.
Cituji z úvodu: "Facebook má více než 90 milionů aktivních uživatelů. Konkurenční platforma OpenSocial firmy Google shromažďuje 350 milionů uživatelů v sítích MySpace, hi5, orkut a Friendster". Více se dozvíte na adrese:
http://digitalne.stahuj.centrum.cz/facebook-versus-opensocial-kdo-s-koho/

Dobrý den přátelé!
Obdržel jsem dotaz týkající se sociálních sítí na internetu. Možná byl tazatel inspirován programem ČT 24, který byl 8.2.09 věnován životě na webu. Odpověď na otázku překračuje možnosti krátké zprávy a proto ji řeším odkazy na tři adresy. První se týká vztahu k sociálním sítím vůbec a druhá má již odborný ekonomický, přesněji řečeno marketingový podtext. Třetí hovoří o vztahu Microsoftu k sociálním sítím.
- Mají Češi rádi sociální sítě?
http://www.lupa.cz/clanky/maji-cesi-radi-socialni-site/
- Sociální sítě jako marketingový nástroj
http://www.itbiz.cz/socialni-site-jako-marketingovy-nastroj
- Microsoft připravuje sociální síť podobnou Facebooku
http://www.maxiorel.cz/microsoft-pripravuje-socialni-sit-podobnou-facebooku
Ostatně - co takhle si to zkusit? Určitě se pobavíte, jen, prosím,
myslete na rizika, která sebou život na síti přináší:
http://cs-cz.facebook.com/

Žebříček sociálních sítí podle INSIDE

Hledal jsem na webu co nejúplnější seznam sociálních sítí. Při tom jsem
narazil na tabulku "únorový žebříček sociálních sítí" vystavenou na portálu
INSIDE 8.3.2008. Od té doby se hodně změnilo, změnily se návštěvnosti,
pořadí atd. Tabulku najdete na adrese:
http://www.inside.cz/a.asp?a=2004209